VERZEKERAARS / FONDSEN VERGOEDING EN CONSULTEN MORATHERAPIE / ACUPUNCTUUR

Praktijk Gobert is aangesloten bij Vereniging Zhong. ZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG. ZHONG stelt hoge eisen aan haar leden om zodoende kwaliteit en zorg te kunnen waarborgen. Hierdoor treedt de vereniging naar buiten als een groep hooggekwalificeerde, deskundige TCG beoefenaars.

De meeste verzekeraars vergoeden consulten van een bij Zhong aangesloten therapeut.

De hoogte van de vergoedingen zijn afhankelijk van het type polis en eventueel aanvullend pakket.

Kijk op Zhong voor een up to date en volledig overzicht van verzekeraars die de behandeling (deels) vergoeden.

Menu