Basisprincipe TCM

De theorie volgens Shen Nung is dat er door het lichaam een constante energiestroom loopt. Deze energiestroom noemen we Qi (uitgesproken als Tsji). De Qi bestaat grofweg uit alle essentiële levensactiviteit waaronder de spirituele, mentale, emotionele en fysieke aspecten van het leven. De gezondheid van een persoon wordt beïnvloed door de stroom van de Qi in het lichaam in combinatie met de universele krachten Yin en Yang. Als de stroom van de Qi uit balans, gestagneerd of onderbroken is raken Yin en Yang uit balans en kan er disharmonie of ziekte ontstaan. De Qi reist volgens een vast patroon langs speciale kanalen of meridianen. De acupunctuurpunten zijn specifieke plaatsen op de meridianen en zijn gemakkelijk toegankelijk voor het gebruik van naalden, moxa, acupressuur of laser.

Behandeling
Een goede acupuncturist is (para)medisch geschoold en heeft een gedegen, gerichte vakopleiding achter de rug. U heeft voor het bezoek aan een acupuncturist veelal géén verwijsbriefje nodig van uw huisarts. Diverse zorgverzekeraars vergoeden behandeling door acupuncturisten. Zie ook vergoedingen onder Praktijk Gobert.

Léon Gobert M.Sc. is aangesloten bij de beroepsvereniging Zhong.

Traditionele Chinese geneeskunde
Basisprincipe TCM
Yin en Yang
TCM - Diagnose
Behandelbare aandoeningen