Kruidengeneeskunde

Het gebruik van kruiden (groepen) ter bevordering van de gezondheid is wereldwijd al even oud als de geneeskunde zelf.

In de traditionele Chinese geneeskunst wordt kruidengeneeskunde toegepast volgens de filosofie van de vijf-elementenleer.

In een gezonde situatie houden alle elementen elkaar in evenwicht. Bij ziekte, als één of meerdere elementen uit evenwicht kunnen raken kan kruidengeneeskunde een van de behandelmethoden zijn bij het herstellen van de balans.

Zoals elk acupunctuur punt invloed heeft op het evenwicht tussen yin en yang, zo heeft ook elk kruid invloed op je energie.

Toepassingsgebied Chinese Kruiden

Denk hier bijvoorbeeld aan huidaandoeningen (acne, eczeem, psoriasis), burn-out, ondersteuning bij IVF, burn-out, fibromyalgie, ME, MS, migraine, psychische klachten, insomnia, constipatie, PDS, maag- en darmklachten, vermoeidheid, PMS en menopauzale klachten. Voor deze klachten biedt de Chinese kruidentherapie een zeer belangrijke ondersteuning welke leidt tot betere resultaten.

De Vijf Elementen Leer

Een belangrijk principe in de Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG) is de leer van de vijf elementen. Het uitgangspunt van de vijf elementen leer is dat alles in beweging is en elkaar daardoor beïnvloedt. De elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Onze organen zijn gekoppeld aan de elementen en elk element is verbonden met een seizoen. Volgens het traditionele Chinese denken zijn er vijf seizoenen. Het vijfde seizoen is wat wij de nazomer noemen.

Volgens de Vijf Elementen Leer kunnen we, wanneer onze gezondheidsbalans is verstoord deze weer in evenwicht trachten te brengen door het in praktijk brengen van de informatie uit de Vijf Elementen Leer. Wanneer er bijvoorbeeld een orgaan(systeem) uit balans is, zullen de andere orgaansystemen dit proberen op te vangen. TCM kruiden leer ondersteund daarbij de organen.

De vijf elementen zien we ook terug in emoties, smaken, kleuren, klimaten, enzovoort. Het inzicht in deze samenhang is de basis van waaruit de acupuncturist werkt.

Acupunctuur
Kruidengeneeskunde
Moxa therapie en cupping
TUINA Chinese massage
Polariteitsmassage