Diagnose en behandeling

Bij het behandelen van mensen met Mora Bio-Resonantie therapie (ook dieren worden soms met een soortgelijke methode behandeld) is de werking als volgt:

Men stelt een diagnose met behulp van ondervragen en elektrische weerstandsmetingen op de vingertoppen en de uiteinden van de tenen. Deze metingen zijn pijnloos, niet irritant en kunnen zelfs op zuigelingen worden uitgevoerd. Voor kenners, men gebruikt hiervoor de elektroacupunctuur meetmethode volgens Dr. Voll.

De uit de meting verkregen waarden worden in een computer vastgelegd.Deze metingen zijn reproduceerbaar, dat wil zeggen herhaalbaar onder gecontroleerde omstandigheden door anderen, als men ze kan uitvoeren onder dezelfde condities en energetische toestand van een persoon. Het is wel zo dat deze toestand van moment tot moment enigszins wisselt. Als iemand schrikt bijvoorbeeld of honger krijgt of koffie drinkt, wijzigt deze. Het is wel zo, dat de algemene energetische toestand niet zo snel wijzigt, want anders zou er niet gemeten kunnen worden.

De waarden uit de metingen worden gebruikt door de therapeut om handmatig of door ingebouwde intelligentie het bioresonantiedeel van zo’n apparaat in te stellen.De te behandelen persoon zit meestal met blote voeten op twee geleidende platen en houdt in beide handen geleidende staven vast. Het kan ook anders; bijvoorbeeld een band op het hoofd of een andere verbinding afhankelijk van de klachten en de behandelmethode van de therapeut.

Wat gebeurt er bij de behandeling?

Zoals in het begin is verteld, worden de elektromagnetische trillingen via de uitgangselektrodes naar het apparaat gevoerd en in het apparaat veranderd, versterkt of verzwakt en weer terug gevoerd via de ingangselektrodes naar de aan het apparaat aangesloten persoon. Men voelt er in het algemeen niets van. Alleen bijzonder gevoelige personen (veelal kinderen) voelen een ’trilling’ in handen of voeten.

MORA
Diagnose en behandeling
De apparatuur
Therapeutische mogelijkheden