Therapeutische mogelijkheden

Disharmonische trillingen vanuit ieder uit de pas lopend lichaamsdeel of orgaan kunnen behandeld worden. Beschadigingen of verminkingen waarbij het lichaamsdeel of orgaan zelf geen of geen enigszins gezonde informatie kan uitzenden of ontvangen kunnen niet behandeld worden. (Zoals reeds ontstane vergroeiingen bij sommige soorten reuma en verbrandingen. Wel kan de pijn verminderen of kunnen de ontstekingsprocessen geremd worden).
Door middel van bioresonantietherapie kan gemeten worden welke homeopathische geneesmiddelen, reguliere medicijnen, voedingsmiddelen, vitamines en mineralen uw lichaam versterken of juist verzwakken.

Het apparaat is in staat om een veelheid van allergieën op te sporen en te behandelen, afhankelijk van de opgeslagen informatie van de te vergelijken allergenen in de computer van de therapeut of de verschillende stoffen in de testsets.
Bij de test op allergieën wordt slechts de elektromagnetische in formatie van de allergie opwekkende stoffen gebruikt. Het materiaal wordt echter niet in contact gebracht met het lichaam.

Wat wordt er van u verwacht?

De behandeling kan schadelijke stoffen en allergenen uit bindweefsel en lichaamsvet in grote hoeveelheden vrij maken. Dit betekent, dat u voor de afvoer van deze stoffen veel mineraal arm water moet drinken, warme baden met veel zout en een beetje soda mag nemen of douchen met veel borstelen om de stoffen ook via de huid af te voeren. Veel water drinken is het belangrijkste.
Verder kan het verstandig zijn om uw voedingspatroon bij te stellen, allergie opwekkende stoffen te vermijden en soms iets anders te gaan leven.

Mogelijke bijwerkingen van de therapie

Chronische klachten kunnen tijdens en vlak na de behandeling overgaan in meer acute klachten. Dit is een goede reactie van het lichaam; het betekent dat er een verdedigingsreactie op gang komt omdat het lichaam zijn of haar zelf genezend werk weer begint.

De therapeut

Een therapeut die met bioresonantietherapie werkt is aangesloten bij een beroepsvereniging. Als u klachten hebt over de kwaliteit van de behandeling of de persoon die u behandelt kunt u zich beklagen bij de beroepsvereniging. De beroepsvereniging moet bij gegronde klachten maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld uitzetting uit de vereniging of/en adviseren om tot aangifte over te gaan.
Een therapeut moet voldoende opleiding gehad hebben in dit vakgebied om lid te mogen worden van een vereniging. Regelmatige bijscholing is vereist.

Een therapeut moet over een behoorlijke werk- en wachtruimte beschikken. Werken in de huiskamer of een achterkamertje is “uit den boze”.

Tenslotte, u kunt een therapeut ondervragen over zijn of haar beroepskwaliteiten, dit is uw goed recht.

 

MORA
Diagnose en behandeling
De apparatuur
Therapeutische mogelijkheden