VERGOEDING CONSULTEN ACUPUNCTUUR / MORATHERAPIE

Praktijk Gobert is aangesloten bij Vereniging Zhong. ZHONG is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunst (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG. ZHONG stelt hoge eisen aan haar leden om zodoende kwaliteit en zorg te kunnen waarborgen. Hierdoor treedt de vereniging naar buiten als een groep hooggekwalificeerde, deskundige TCG beoefenaars. De meeste verzekeraars vergoeden consulten van een bij Zhong aangesloten therapeut. Voor meer informatie over de beroepsvereniging kijk op www.zhong.nl

Vergoeding

De hoogte van de vergoedingen zijn afhankelijk van het type polis en eventueel aanvullend pakket. Kijk op zorgwijzer voor een up to date en volledig overzicht van verzekeraars die de behandeling (deels) vergoeden. Chinese kruiden en supplementen worden niet vergoed. Praktijk Gobert is aangesloten bij het KAB, Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Kijk voor meer info op www.kab-koepel.nl   

 

© Praktijk Gobert || tel. 079 329 09 07 || email: praktijk@gobert.nl || Orfeoschouw 18, 2726 JD, Zoetermeer || kvk nr. 271739950000

Copyright © 2021 · All Rights Reserved · Gobert.nl