Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is een energetische massage waarbij wordt gewerkt met de verschillende polen van het lichaam.
Doel van de massage is de balans tussen lichaam, geest en emoties te herstellen. Bij een disbalans in één van deze drie ontstaan op bepaalde plaatsen in het lichaam ophopingen van energie, waardoor op andere plaatsen in het lichaam tekorten ontstaan. Door een polariteitsmassage worden blokkades opgeheven, waardoor de energie tussen de polen weer goed gaat stromen.

Door de massage kom je in contact met je lichaam en je gevoel en leer je de signalen die zij je geven te herkennen. Polariteitsmassage kan helpen bij verwerking, verandering en in beweging komen.

Oorsprong
De polariteitsmassage is aan het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld door de Amerikaan Randolph Stone (1890-1981). Deze van oorsprong Oostenrijkse natuurarts en chiropractor ontdekte dat het menselijk lichaam over polen beschikt, net zoals de aarde.
De bovenkant van het lichaam(het hoofd) is positief geladen en de onderkant van het lichaam (de voeten) is negatief geladen. Stone heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van de energiestromen in het lichaam en welke behandeling kan worden toegepast bij klachten.
De polariteitsmassage is de afgelopen zestig jaar verder ontwikkeld in Engeland en Amerika, maar ook in Nederland.

Stone hanteert het functioneren van de mens op verschillende niveaus als uitgangspunt: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Het doel van polariteitsmassage is deze niveaus weer met elkaar te verbinden.
Klachten ontstaan wanneer meerdere niveaus uit balans zijn. Tijdens de massage wordt dan ook op al deze niveaus gewerkt. Stone heeft de lagen waarin wordt gewerkt vernoemd naar de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht en ether).

De massage
Bij een polariteitsmassage probeert de masseur de polen van het lichaam met elkaar te verbinden, zodat de energie vrij kan stromen.
Deze verbinding brengt hij tot stand door zijn handen op reflexpunten van het lichaam te leggen. Vervolgens zal de masseur met massageolie de huid en spieren masseren.
De massage vindt plaats op een massagetafel en kan zowel gekleed als ongekleed worden gegeven.
Fysieke en energetische massage worden bij polariteitsmassage gecombineerd.

Tijdens een polariteitsmassage worden drie technieken gebruikt.
Diepe massage wordt gebruikt om de geblokkeerde energie los te maken.
Lichte aanraking zonder druk en niet-lichamelijke aanraking worden gebruikt om de energie te polariseren.
De niet-lichamelijke aanraking is een energetische aanraking waarbij de handen vlak boven het lichaam worden gehouden. Met deze technieken wordt het stromen van de levensenergie bevorderd.

Wanneer polariteitsmassage
Een polariteitsmassage geeft balans en ontspanning voor lichaam en geest.
Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam en geest, wat een sterk helende werking heeft. Ook kan deze massagevorm pijn en klachten verminderen, zoals nek- en schouderklachten, rugpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en klachten aan de luchtwegen (astma en COPD).
De massage is geschikt voor iedereen, jong en oud.

 

Acupunctuur
Kruidengeneeskunde
Moxa therapie en cupping
TUINA Chinese massage
Polariteitsmassage